Ronjenje u paru

Osnovno pravilo bezbednog ronjenja je da nikada ne ronite sami već uvek u paru sa drugim roniocem. Dva para očiju vide više nego jedan, pa će pre i u toku samog ronjenja ronioci uočiti eventualne opasnosti koja mogu da ih ugroze i omogućiti im da preduzmu radnje da pomognu jedan drugom.

Zato ronioci treba da usvoje i steknu naviku obaveznog praćenja pripreme para za ronjenje, najviše pripremu opreme. Na taj način će moći blagovremeno da uoče eventualne nedostatke i opasnosti koje bi mogle da ugroze ronioca pod vodom. I daju im priliku da te nedostatke otklone još pre odlaska u zaron.

Tokom samog ronjenja ronilački par komunicira pod vodom što doprinosi smanjenju stresa i rešavanju eventualnih problema.