Šta ako dodje do prekida snabdevanja vazduhom?

Prekid snabdevanja vazduhom se može dogoditi usled kvara regulatora (prvog ili drugog stepena) što se manifestuje kao momentalni prekid dotoka vazduha. Slične manifestacije imaće i u slučaju da pre početka ronjenja nismo do kraja otvorili ventil na ronilačkoj boci.

U ovakvim situacijama ronilac treba da:

  • pređe na bratsko disanje sa svojim parom
  • proveri da li je ventil na boci otvoren do kraja (ako nije da ga otvori do kraja i proveri mogućnost disanja)
  • da obavesti vođu grupe o nastalom problemu i sa njim krene na izron poštujući brzinu izrona 9m/min.

Takođe prekid snabdevanja vazduhom se može dogoditi, jer je na dostignutoj dubini potrošen vazduh iz ronilačke boce. U ovom slučaju ako nema partnera za bratsko disanje, ronilac treba da smanji dubinu i pokuša ponovni udah, jer će se sa smanjenjem dubine, pojaviti vazduh u boci koji će nam omogućiti par udaha tokom izrona do površine.

Ako ni na ovaj nacin ne možemo da obezbedimo vazduh za izron i nemamo partnera sa kojim bi prešli na bratsko disanje, treba pokušati sa uzimanjem vazduha za disanje iz balans kompenzatora, jer će postojeći vazduh u kompenzatoru tokom izrona povećati zapreminu i omogućiti par udaha.