Šta ako nam je spala maska sa lica

Do spadanja maske sa lica može doći prilikom skoka u vodu, a tokom ronjenja pod vodom usled zapetljavanja maske sa premetima pod vodom ili usled pucanja kaiša maske.

Da bi sprečio spadanje maske sa lica prilikom skoka u vodu, i otimanje regulatora iz usta u susretu sa vodom, ronilac treba da pri skoku rukom prekrije i pridržava masku i drugi stepen regulatora koji se nalazi u ustima. Na ovaj način sprečiće spadanje maske i ispadanje regulatora iz usta.

Tokom ronjenja ili izvodjenja radova, ronilac može da ne primeti konop, najlon ili granu pod vodom, za koje maska može da se zakači i spadne sa lica. Nagli susret lica sa vodom i gubljenje oštrine vida pod vodom, kod ronioca izaziva stres, i neadekvatno obučenog ronioca može uvesti u paničnu reakciju.

Rešenje je da ronilac nastavi disanje na regulator, razdvajajući disajne puteve usta-nos, da ne dozvoli da inhalira vodu kroz nos prilikom udaha. Po potrebi se može pomoći rukom i držati nos zatvorenim. Paru i vođi grupe treba da ukaže na problem, i ukoliko ne nađe svoju masku (ili vodja grupe pri sebi nema rezervnu masku) ide sa vođom na izron, poštujući brzinu izrona 9m/min.

Pošto većina rekreativnih ronilaca roni najčešće u vreme boravka na godišnjim odmorima, treba da praktikuju da nakon apstinencije od ronjenja a pre odlaska na odmor i ronilačke ekskurzije vežbaju u kontrolisanim uslovima (na bazenu) ronjenje sa maskom i bez nje. Povećajući time svoju sposobnost za rešavanje problema pod vodom i toleranciju na stres u takvom okruženju.