Šta ako izgubite peraje?

Nije retkost da ronilac pred ulazak u vodu ne podesi adekvatno kaiševe peraja. To može prouzrokovati da mu tokom ronjenja peraje spadne sa noge, a on ne stigne da ga uhvati pre nogo mu ga voda odnese na
površinu (ako je pozitivno plovno) ili potone u dubinu (ako je negativno plovno).

Rešenje je da ronilac ukrsti noge i sa preostalim perajem pliva delfin stilom, i da o problemu obavesti vođu grupe sa kojim će krenuti u izron.