Šta ako dodje to neprekidnog punjenja balans kompenzatora vazduhom?

U ovakvoj situaciji preti opasnost od nekontrolisanog izrona, jer dolazi do povećavanja plovnosti ronioca kojeg prepunjeni balans kompenzator počinje da diže ka površini. Ronilac mora odmah da izdiše i povuče inflator sa crevom na dole da bi otvorio ventil na levom ramenu balans kompenzatora i doveo do ubrzanog pražnjenja vazduha iz njega, istovremeno drugom rukom ronilac mora da otkači crevo inflatora sa konektora, čime će prestati dotok vazduha iz boce u balans kompenzator.

Kasnije ako ronilac treba da puni balans kompenzator vazduhom, to čini ustima uduvavajući vazduh u balans kompenzator preko konektora inflatora. Ovu veštinu treba uvežbati u kontrolisanim uslovima (u bazenu).

Kod ronjenja u vodama niskih temperatura, nekontrolisano punjenje balans kompenzatora vazduhom može izazvati njegovo forsirano punjenje putem inflatora. To može isprovocirati zamrzavanje komandi inflatora. U ovakvoj situaciji, neće biti moguće otkačinjanje creva inflatora sa zamrznutog konektora, tako da za ronjenja u hladnim vodama treba koristiti opremu koja je projektovana i predviđena za ronjenje u ovakvim uslovima.