Šta ako vam pukne O-ring

Pucanje O-ringa na spoju boce i prvog stepena regulatora se načešće dešava prilikom pripreme boce za ronjenje, kada na bocu stavimo prvi stepen regulatora i pustimo vazduh. Tada to nije neki problem i rešavamo ga tako što zatvorimo bocu, skinemo prvi stepen regulatora, skinemo oštećeni O-ring i stavimo novi, koji okvasimo, potom vratimo prvi stepen regulatora na bocu i otvorimo bocu, te je ona spremna za upotrebu.

Šta ako do pucanja O-ringa dodje kada se ronilac nalazi pod vodom, pa vazduh nekontrolisano, permanentno ističe iz ronilačke boce što ronilac može uočljivo pratiti i na manometru.

U ovakvoj situaciji ronilac ne sme da podlegne panici, već mora pribrano da pogleda na manometer i ustanovi kolike su mu rezerve vazduha. Koristeći preostali vazduh ronilac treba da dodje do para, vodje grupe ili najbližeg ronioca i predje na disanje iz alternativnog izvora (octopus) para ili vodje grupe. Ronilac dišući na njihov octopus, ili bratskim disanjem, sa njima ide na izron.

Da ne bi došli u ovaku situaciju, ronioci treba da vode računa da pre postavljanja prvog stepena regulatora, pregledaju O-ring na boci, da ga ovlaze i očiste od nečistoća (peska i slično), da provere da li je oštećen – ako jeste, da ga zamene ispravnim, i tek onda postave prvi stepen regulatora na bocu.