Šta ako se pod vodom zapetljate u ribarsku mrežu, najlone…

Već na početnim kursevima ronjenja vas uče da je nož obavezni deo opreme. Tako u situacijama kada se ronilac pod vodom zapetlja u mrežu ili otkinute izgubljene najlone, ronilački nož postaje neophodan.

U ovakvim situacijama ronilac mora ostati pribran, miran, da prestane sa pokretima jer će se u protivnom još više zapetljati. Ukoliko pravimo suvišne pokrete, tanak najlon mreže če se kačiti za najsitnije čvoriće šivenih šavova odela, sputavajući ronioca još više. Smireno pokušajte da ustanovite koji deo opreme je zapetljan i sačekajte da vam pomogne vaš par.

Ako ne možete računati na pomoć para, izvadite nož vodeći računa da vam ne ispadne iz ruke i otkliza niz padinu van domašaja. Sa nožem isecite delove mreže koji vas blokiraju, oslobodite se i nastavite dalje ronjenje.

Ako je mreža uhvatila delove opreme koje ne možete videti ni dohvatiti rukom (ventilska grupa i slično), onda pažljivo popustite kaiševe BCD-a, skinite balans kompenzator sa bocom. Odsecite zamršene delove mreže i oslobodite bocu, udaljite se od mreže, ponovo se opremite BCD-om i bocom i nastavite ronjenje.

Nemojte zaboraviti da kod skidanja BCD-a sa bocom, vodite računa da ostanete u stalnom kontaktu sa ovim delom opreme tako što će te provući ruku kroz kaiš balans kompenzatora. Da se ne bi desilo da ga voda odnese, ili ako ima integrisane tegove u BCD, da ispuštanjem kaiša BCD-a, neopterećeni, dobijete pozitivnu plovnost i nekontrolisano izronite na površinu.