Šta ako pukne crevo regulatora?

Šta ako nam pukne crevo regulatora? (LP – niskog pritiska) ili manometra (HP – visokog pritiska)

Ovakva oštećenja opreme nisu česta ali su moguća. Nisu česta zato što se LP creva, za regulator i za inflator BC-a (kompenzator plovnosti) prave za pritiske 27 bara. Dok se HP crevo manometra pravi za pritiske preko 300 bara. Testiraju se na četiri puta većim pritiscima pre nego što se puste u prodaju.

Ako dodje do pucanja creva regulatora, ronilac prvenstveno treba da ostane pribran. Treba da zna da se ronilačka boca brže prazni ako pukne LP crevo (regulatora, BC, suvog odela) nego HP (manometra). Ovo može biti i nekoliko puta brže jer LP crevo ima veći prečnik za prolaz vazduha nego HP crevo.

Ako je puklo crevo primarnog II stepena regulatora ronilac treba da:

  • predje na disanje na svoj Oktopus,
  • pogleda na manometar koliko mu je preostalo medijuma za disanje i da obavesti para o nastalom problemu,
  • po potrebi da predje na bratsko disanje ili da diše iz oktopusa para,
  • obaveštava vodju grupe o problemu,
  • sa parom idu zajedno na izron, poštujući režim izrona i brzinu izranjanja 9m/min

Po povratku u kamp treba zameniti crevo i regulator će moći ponovo da bude korišćen.

Da ne bi došlo do pucanja creva treba voditi računa o opremi i njenom odlaganju. Ne ostavljati regulator na suncu. Posle ronjenja dobro ga oprati slatkom vodom i osušiti. Odložiti regulator koliko god je moguće pravo bez prelamanja.

Na kraju podsećemo da nikad ne treba roniti sam. Za para treba izabrati kompetentnog ronioca koji vodi računa gde mu se nalazi partner. Koji je spreman i sposoban da reaguje u svakom trenutku.