Peraja u pesku

Šta ako izgubite peraje?

Nije retkost da ronilac pred ulazak u vodu ne podesi adekvatno kaiševe peraja. To može prouzrokovati da mu tokom ronjenja peraje spadne sa noge, a on ne stigne da ga uhvati pre nogo mu ga voda odnese na površinu (ako je…

Balans kompenzatori na camcu.

Šta ako dodje to neprekidnog punjenja balans kompenzatora vazduhom?

U ovakvoj situaciji preti opasnost od nekontrolisanog izrona, jer dolazi do povećavanja plovnosti ronioca kojeg prepunjeni balans kompenzator počinje da diže ka površini. Ronilac mora odmah da izdiše i povuče inflator sa crevom na dole da bi otvorio ventil na…

Ronilačke boce

Šta ako vam pukne O-ring

Pucanje O-ringa na spoju boce i prvog stepena regulatora se načešće dešava prilikom pripreme boce za ronjenje, kada na bocu stavimo prvi stepen regulatora i pustimo vazduh. Tada to nije neki problem i rešavamo ga tako što zatvorimo bocu, skinemo…

Devojka ronilac u kuhinji.

Ronjenje i značaj kiselosti organizma

Najbolje funkcionisanje telesnih funkcija obavlja se pri blago alkalnom-baznom stanju organizma odnosno pri pH vrednosti krvi 7,3-7,6. Organizam će podnositi i porast kiselosti krvi – pad pH na 7,2 ali dalji pad pH vrednosti ispod 7,0 ukazuje na kiselo stanje…

Ronilac u plavom.

Zvuk pod vodom

Zašto ne možemo ustanoviti iz kog pravca nam dolazi zvuk? Čovek je kao biće evolucijom prilagođen za život na kopnu u vazdušnom okruženju, te je i njegov slušni aparat evolucijom prilagođen funkcionisanju u ovakvim uslovima gde se zvuk kreće brzinom…