Edukacija

Ronilačka maska

Šta ako nam je spala maska sa lica

Do spadanja maske sa lica može doći prilikom skoka u vodu, a tokom ronjenja pod vodom usled zapetljavanja maske sa premetima pod vodom ili usled pucanja kaiša maske. Da bi sprečio spadanje maske sa lica prilikom skoka u vodu, i…

Ronilac izduvava vazduh

Šta ako dodje do prekida snabdevanja vazduhom?

Prekid snabdevanja vazduhom se može dogoditi usled kvara regulatora (prvog ili drugog stepena) što se manifestuje kao momentalni prekid dotoka vazduha. Slične manifestacije imaće i u slučaju da pre početka ronjenja nismo do kraja otvorili ventil na ronilačkoj boci. U…

Peraja u pesku

Šta ako izgubite peraje?

Nije retkost da ronilac pred ulazak u vodu ne podesi adekvatno kaiševe peraja. To može prouzrokovati da mu tokom ronjenja peraje spadne sa noge, a on ne stigne da ga uhvati pre nogo mu ga voda odnese na površinu (ako je…

Balans kompenzatori na camcu.

Šta ako dodje to neprekidnog punjenja balans kompenzatora vazduhom?

U ovakvoj situaciji preti opasnost od nekontrolisanog izrona, jer dolazi do povećavanja plovnosti ronioca kojeg prepunjeni balans kompenzator počinje da diže ka površini. Ronilac mora odmah da izdiše i povuče inflator sa crevom na dole da bi otvorio ventil na…

Ronilačke boce

Šta ako vam pukne O-ring

Pucanje O-ringa na spoju boce i prvog stepena regulatora se načešće dešava prilikom pripreme boce za ronjenje, kada na bocu stavimo prvi stepen regulatora i pustimo vazduh. Tada to nije neki problem i rešavamo ga tako što zatvorimo bocu, skinemo…

Devojka ronilac u kuhinji.

Ronjenje i značaj kiselosti organizma

Najbolje funkcionisanje telesnih funkcija obavlja se pri blago alkalnom-baznom stanju organizma odnosno pri pH vrednosti krvi 7,3-7,6. Organizam će podnositi i porast kiselosti krvi – pad pH na 7,2 ali dalji pad pH vrednosti ispod 7,0 ukazuje na kiselo stanje…

Ronilac u plavom.

Zvuk pod vodom

Zašto ne možemo ustanoviti iz kog pravca nam dolazi zvuk? Čovek je kao biće evolucijom prilagođen za život na kopnu u vazdušnom okruženju, te je i njegov slušni aparat evolucijom prilagođen funkcionisanju u ovakvim uslovima gde se zvuk kreće brzinom…